Voortgang Haedstrjitte

Het hoofdriool in de Haedstrjitte is aangebracht. Momenteel wordt het riool langs de Trije Romers aangelegd, dit duurt ongeveer twee tot drie weken en dan zit het riool erin.Ook wordt er hard gewerkt om  de gas- en waterleiding om te zetten van oude leidingen naar de nieuwe leidingen. Dit vergt meer tijd dan voorzien en aangegeven. De aannemer staat in de startblokken om het straatwerk te gaan aanbrengen zodra de werkzaamheden dit toelaten.