Voorbereidingen Slachte marathon gestart

Het duurt nog tot 14 juni 2008(!) voor de derde Slachte-marathon plaats vindt, maar de voorbereidingen zijn al weer gestart. Bij de organisatie zijn ook enkele Redústers betrokken: Germ van Essen (uiteraard), Binne Sjonger en Hylke Hylkema (de laatste twee als dijkmeester).