Volle groen container

Gister zijn, door een fout bij Omrin, in een aantal straten de groen container niet geleegd.
De containers worden in loop van dag of morgen alsnog geleegd!