Volle bak op het sportveld

Zondag 1 september staan er maar liefst 34 parturen op ons sportveld een partijtje te kaatsen. Er staan 12 parturen bij de dames aangemeld en maar liefst 22 parturen bij de heren. In de link kan u de lijsten zien, het zal een mooie dag worden. U komt toch ook?