Vogels in en rond plasdras Dronrijp

Plasdras Dronrijp is een stuk onder water gezet weiland onder de rook van Dronrijp. Deze poel is voorzien van eilandjes, waar verschillende vogels op broeden.
Vrijdagavond 31 januari houdt de vogelvereniging van Reduzum e.o weer hun jaarlijkse gezellige avond voor leden en niet leden.
Joan Brink en Johannes van der Meer vertellen met een dialezing over de plasdras.