Vogel inventarisatie

Een groot aantal vrijwilligers gaat op op initiatief van SOVON (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland) inventariseren welke vogels in Nederland voorkomen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een atlas van de Nederlandse vogels zal worden gepubliceerd.
Omdat een aantal vogels moeilijk te vinden zijn staan de vrijwilligers open voor tips en waarnemingen.