Vluchtelingen opvang in Grou

Vanaf dinsdag 10 november zal er in Grou een noodopvang worden geopend voor vluchtelingen.
De gemeente Leeuwarden heeft ook aan de kerken gevraagd te helpen bij het zoeken van vrijwilligers. Ca 40 mensen zijn er nodig. Voor het aanbieden van eenvoudige activiteiten zoals voorlezen, muziek maken,schaken, dammen of handwerken worden vrijwilligers gezocht.