Viooltjes verkoop

De oudervereniging van de Trije doarpen Skoalle gaat huis aan huis viooltjes verkopen. Dit doen ze as woensdag 23 maart, voor Pasen dus, vanaf 17:00.
De violen zijn afkomstig van Groencentrum Witmarsum en zullen voor mooie, vrolijke, bloeiende paasdagen zorgen. Van de opbrengst kunnen we o.a. weer leuke activiteiten organiseren op school.
Mensen niet thuis zijn, de viooltjes zijn diezelfde avond ook te koop tussen 17:00 en 19:30 op school.