Vijfde Zondag : Over Armoede

Op 31 oktober om 15:30 is er in Friens een Vijfde Zondag bijeenkomst. Er wordt met drie mensen uit verschillende levensovertuigingen met jou nagedacht over ARMOEDE. Hoe wordt er in verschillende tradities over armoede gesproken en welke oplossingen benoemd? Marianne Kemmere zal spreken uit het Bahaï geloof, Agnes van Marel zal spreken uit de Boedistische traditie van Tikh Nat Han en Liesbet Geijlvoet over het thema armoede in de christelijke traditie. De middag wordt verder omlijst met muziek en afgesloten met een sapje en hapje.