‘Verwen’ priis foar postkoadeloterij winners

Postkoadeloterij dielnimmers mei postkoade 9008 binne alwer yn de prizen fallen. Winners kinne fanôf hjoed oant sneon 25 april mei in bon in verwenpriis ôfhelje by ‘Gaston’ Sixma.
Neist dizze priis kinne jim je ek bedjerre litte by slagter Sipke Sixma troch alle lekkernijen dy’t dêr te krijen binne.