Verwarring door nieuwe borden

Medewerkers van de gemeente Leeuwarden zijn in de ‘nieuwe’ dorpen druk bezig geweest met het plaatsen van nieuwe bebouwde kom borden. Jammer is wel dat het stuk Legedyk door deze borden zijn status van fietspad is kwijtgeraakt.
Is het een autoweg geworden? En als je er fietst, denk dan om je snelheid!
Dorpsbelang heeft al contact met de gemeente gehad over deze borden. Wordt na de bouwvakvakantie opgelost.