Vervolgcursus Zenmeditatie.

Vorig jaar heeft Reinier Nummerdor een cursus over zenmeditatie gegeven. Als er voldoende belangstelling is, wil hij een vervolgcursus geven. De cursus wordt gegeven op de woensdagavond, in het Lokaal in Reduzum. Het gaat om 4 avonden ,  1x per 14 dagen. Het gaat alleen door als er minimaal 12 mensen zijn. Wie hier belangstelling voor heeft, kan zich opgeven bij Marijke Wassenaar m.wassenaar8@chello.nl 0566-601243