Vervanging gasleiding Master Wybrensdyk

Vanaf 1 mei 2013 start Enexis met het vervangen van de gasleiding langs de Master Wybrensdyk – Greate Mar (Idaerd – Eagum – Wergea), waarbij de gehele weg is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
De werkzaamheden zullen naar verwachting tot oktober duren.