Vers van de pers

De lêste printing fan de Linepraat fan dit jier. Hy falt ien dizzer dagen by jo op ‘e matte. Mei in moaie foarplaat fan Marte Hofsteenge. Lês him goed, want der stiet wer in soad nijs yn.