Vernieling bushokje

Het bushokje bij de Trije Romers is vernield,zoals op bijgaande foto is te zien. Het glas is opgeveegd, maar er liggen nog wel overal glassplinters. Daarom is het bushokje is nu tijdelijk buiten gebruik. Doarpsbelang is bezig om hier een oplossing voor te zoeken.