Verkeerssituatie op de Buorren

De verkeersgroep krijgt nog steeds signalen over de verkeersituatie in de Buorren. Vorig jaar heeft de verkeerscommissie een oproep gedaan om de snelheid te beperken en de weg, zoals die bedoelt is, als eenrichtingsweg te gebruiken. Iedereen doet zijn best, maar toch kan het beter.