Verhuur kerkelijke gebouwen

Met de verhuur van de kerkelijke gebouwen wil de kerkenraad haar doel ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de saamhorigheid van de bewoners van de dorpen Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens.
De kerken krijgen dan buiten de erediensten om ook een zinvolle functie voor de verenigingen die een algemeen nut dienen.
Naast vaste verhuur , is ook incidenteel gebruik van de kerkelijke ruimtes mogelijk