Van het stemburo

Gisteren werd het referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)gehouden.
In Reduzum stemden 126 voor  en 174 tegen.
De voorlopige uitslag van het referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in de gemeente Leeuwarden is; 62,3% stemde tegen, 36,5% stemde voor en 1,2% blanco of ongeldig. De opkomst was 30,16% oftewel 28.829 mensen hebben gestemd.