Van de regen in de drup..

Na veel heen en weer gepraat is eindelijk het Legedykje opgeknapt. Tenminste, dat zou de bedoeling zijn. Het leek een mooi pad, alleen is het niet goed begaanbaar. Al snel kwamen er klachten bij het meldpunt binnen. Er is nu overleg geweest met de gemeente.
En dan die storm die het er ook niet beter op heeft gemaakt. De omgewaaide bomen met stukjes pad zijn ook al gemeld bij de gemeente. Doarpsbelang en Meldpunt zitten er bovenop.