Valentijnsdei

14 februari, Valentijnsdei.
De lytse bern fan berneopfang Bernefertier knutselden leuke Valentijnskaarten en besoargen dizze hjoed persoanlik. De aldere bern hawwe jûn in Valentijnsfeest yn Qlubb. Mar wa wie dizze Sint Valentinus eins?