Utrêst fierder

As it waar it in bytsje talit, kinne de earste kuierders meikoarten yn it sintsje op dit bankje genietsje fan de omjouwing. Dit bankje is by de iepening fan it kuierpaad oanbean troch leanbedriuw Wierda út Göenga. Sy hawwe ferline jier it grûnwurk dien.