Urnemuur gereed

De urnenmuur op de begraafplaats aan de Legedyk is gereed. Er zijn extra nissen bijgeplaatst.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de gemeente Leeuwarden 058-7505526 of 14058