Update Coronavirus


Vragen en antwoorden RIVM


15 mei
Na een spannende tijd is Tineke Koopmans weer begonnen te Pedicuren en kan iedereen weer langs mag komen.

Vragen die u uzelf moet stellen voor de gemaakte pedicureafspraak: deze kan NIET doorgaan, wanneer één van onderstaande vragen met JA is beantwoord.

Dan graag de afspraak afzeggen.

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?


3 April

Op basis van alle maatregelen en vooruitzichten die via de regering op ons afkomen, hebben wij besloten alle activiteiten van de kaatsvereniging minimaal tot 1 juni op te schorten.We hopen natuurlijk daarna los te kunnen en alsnog met elkaar een mooi kaatsseizoen te kunnen beleven.
Als we inderdaad in juni los kunnen met het kaatsseizoen, zullen we de opgeschorte jaarvergadering ook nog proberen te plannen.
Zodra we daarover meer weten, of wanneer er wijzigingen zijn te melden aangaande de start van de activiteiten van onze vereniging, informeren we jullie opnieuw.
Het kaatsboekje zoals u dat van ons gewend bent, zal wel verschijnen. Deze hopen en verwachten wij in de maand april bij de inwoners van de drie dorpen rond te brengen.
Met vriendelijke groet, Bestuur KV Jan Reitsma Reduzum


30 maart

De havencommissie pleegt elk jaar eind maart, begin april onderhoud aan de haven met vrijwilligers en bestuursleden. Aankomende zaterdag 4 april hadden we deze dag ingepland om onderhoudswerkzaamheden aan de “wiete haven” en de nieuwe haven op it swinlan uit te voeren.

I.v.m. het coranavirus hebben wij als bestuur besloten om dit eerst uit te stellen. 

We hopen verderop dit vaarseizoen alsnog een dag in te kunnen plannen om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 

Wij hopen op u begrip hiervoor.

Bestuur Havencommissie 


De rommelmerk, opbringst en organisaasje foar en troch de TDS, giet op 6 juny 2020 net troch.
In nije datum moat noch fêststeld wurde.


De collecte van de Hartstichting gaat niet door. 6 t/m 11 april

23 maart 202017 maart, Café bar de Welp
Aangezien de regels rondom het coronavirus zijn aangepast, kunnen wij het volgende aanbieden wat het cafetaria betreft: Naast dat wij bezorgen, mag er vanaf vandaag ook weer afgehaald worden. Hier zijn echter wel regels aan verbonden. Ten eerste vragen we u telefonisch (0566 601541) of via WhatsApp (0657676586) te bestellen. Daarnaast ontvangen we liever geen contant geld. Het is fijn als u via de pin of een betaalverzoek kunt betalen. Mocht u wel contant willen betalen, dan vragen we u het geld neer te leggen en het wisselgeld zelf op te pakken van de balie.

Naast deze regels vragen we u om op de afgesproken tijd te komen en afstand te houden van andere gasten. U kunt het eten dus wel ophalen, maar mag dit niet in het cafetaria nuttigen. Ook graag uw handen ontsmetten bij binnenkomst, hiervoor hangt er een pomp rechts van de deur.

Tot slot zijn onze openingstijden aangepast: Donderdag zijn we open van 17:30 tot 19:00 uur en vrijdag t/m zondag van 17:30 uur tot 19:30 uur. Deze openingstijden gelden dus alleen voor het cafetaria. Het café blijft voorlopig vanzelfsprekend gesloten. www.cafebardewelp.nl


Oangeande de Sportstichting en de no rinnende rjochtlinen yn ferbân mei Corona:

  • de kantine is slúten oant neier oarder;
  • de kollekte fan de ‘gehandicaptensport’ giet net troch;
  • de jierfergadering is ek útsteld.

Salon Marbelle , Kaphûs en Massagepraktijk Shanika zijn gesloten tot 6 april


16-03
Kinderopvang Bernefertier blijft open voor kinderen waarvan de ouders werken in de vitale processen. Voor kinderen die normaliter NIET bij Kinderopvang Bernefertier komen kunnen tijdelijke overeenkomst afgesloten worden wanneer de huidige opvangvorm gesloten is, zodat ouders in vitale processen kunnen blijven werken.


Geachte gast van de Welp, 16-03
Café bar de Welp moet tot minimaal 6 april dicht blijven. Ook het cafetaria blijft dicht voor het ophalen van uw snacks. Maar, wij kunnen wel bezorgen! Van vrijdag t/m zondag kunt u uw bestelling door bellen of appen, van 17.30 tot 20.00 uur. Ook voor een krat bier of frisdrank kunt u bij ons terecht.


Linepraat 16-03
De jiergearkomste fan de Linepraat op 1 april giet net troch.
Ek de Linepraat sels kin yn maart net útbrocht wurde; wichtich nijs sille we trochjaan foar de doarpsside.


Peuteropvang de earste Wjukslach
Zowel de inloopochtend op 17 en 19 maart en de ouderavond van woensdag 18 maart komen te vervallen volgende week.


Wijzigingen kerkdiensten. 15-3
Door de aangekondigde nieuwe maatregelen van het kabinet is door de kerkenraad besloten om alle diensten  t/m 5 april af te gelasten. .

Als er vragen zijn, kunt u altijd één van de kerkenraadsleden aanspreken.


Tennisvereniging Stânfries 15-3
De overheid en het RIVM hebben zojuist de maatregelen omtrent de strijd tegen het coronavirus verder aangescherpt. Dat betekent voor onze tennisclub dat vanaf vandaag tot 6 april, alle activiteiten tot nader orde worden uitgesteld. Hieronder vallen dus ook de trainingen, vrij tennissen, algemene ledenvergadering, en openingstoernooien van 3 en 5 april.

De KNLTB communiceert het volgende over de voorjaarscompetitie: “De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. We zullen ons de komende dagen beraden over de verdere uitvoering hiervan.”
Zodra er ontwikkelingen zijn zullen we jullie uiteraard informeren. Houd je email, website en facebook in de gaten!

Pas goed op jezelf!


Kaphûs
Het Corona virus is ook bij ons hèt gesprek van de dag. Wij zorgen er in de salon voor dat we hygiënisch te werk gaan! Deurkrukken, stoelen, toilet en werkplek worden meerdere malen per dag schoon gemaakt. We wassen na elke klant de handen, en hebben deze week wegwerp kapkleden! We hopen dat alles snel weer het oude is. Graag tot ziens bij Kaphûs.


De Laatste Eer
De jaarvergadering van Uitvaartvereniging De Laatste Eer op 26 maart a.s. gaat niet door wegens geldende richtlijnen betreffende het coronavirus.Kaatsen
Gezien de ontwikkelingen met het Corona virus om ons heen zijn we genoodzaakt de Algemene leden Vergadering van 16 maart uit te stellen naar een nog nader te benoemen datum.

Wij volgen hiermee de landelijke richtlijnen. We rekenen op uw begrip voor de situatie.

Mvg

Het bestuur van KV Jan Reitsma Reduzum.


Doarpsbelang Reduzum volgt het overheidsbeleid inzake het coronavirus. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is besloten de algemene ledenvergadering op 2 april niet door te laten gaan.
Zodra de nieuwe datum bekend is, laten we het jullie weten.


TDS 12-3
Door de strengere maatregelen rondom het Corona-virus hebben we besloten om de Open Dag én de ouderavond van woensdag 18 maart NIET door te laten gaan. Voor de ouderavond gaan we naar een alternatieve datum kijken en daar wordt u tzt over geïnformeerd. Ook de landelijke Pannenkoekendag gaat niet door dat betekent dat de kinderen van groep 7/8 vrijdag 20 maart geen pannenkoeken gaan bakken in Reduzum, Friens en Idaerd.


Tennis
Door de recente uitspraken van de overheid rond het coronavirus zijn er verscherpte maatregelen afgekondigd. TV Stânfries volgt hierin de richtlijnen van het ministerie, RIVM, GGD en de KNLTB.

Tennisvereniging Stanfries heeft besloten de club vooralsnog open te houden en de geplande activiteiten door te laten gaan. Denk hierbij aan de trainingen, ALV op 31 maart a.s., en de openingstoernooien van 3 en 5 april. 

Uiteraard houden wij het nieuws nauwlettend in de gaten. Dit kan aanleiding zijn om geplande activiteiten alsnog te annuleren. Houd daarom e-mail, facebook en website in de gaten.

Mocht je luchtwegklachten en andere mogelijke griepverschijnselen hebben, dan gaan wij ervan uit dat je thuis blijft om verdere besmetting te voorkomen. Wij willen ieder lid/bezoeker van TV Stânfries er op wijzen zijn eigen verantwoordelijkheid hier in te nemen.


TDS
De scholen van Proloog blijven voorlopig dan ook gewoon open. Personeel van Proloog zal – volgens de richtlijn – thuis blijven als zij luchtwegklachten hebben Mocht dit het geval zijn, dan zal het reguliere protocol m,b.t. vervanging bij Proloog gelden. Mocht uw kind luchtwegklachten hebben, dan vragen wij u om uw kind thuis te houden. Ouders die kinderen in de klas brengen verzoeken wij om gepaste afstand te bewaren en niet onnodig lang in school te blijven.
Daarnaast heeft het RIVM ook aangegeven dat bijeenkomsten met meer 100 personen niet door kunnen gaan. Het kan daarom zijn dat evenementen op school of buiten school niet door zullen gaan. U zult hierover door school worden ingelicht. Mochten wij toch te maken krijgen met een besmettingsgeval, dan nemen wij contact op met de GGD. Hun aanwijzingen zijn leidend. In een dergelijke situatie doen wij ons best de communicatie aan medewerkers en ouders snel en zorgvuldig vorm te geven.