Unwennich fan Reduzum

Der binne minsken dy wurde ûnwennich at se de tsjerketoer fan Reduzum net sjen kinne. En kin it net de echte wêze, dan mar op in plaatsje…