Uitslag Gemeenteraadsverkiezing

Gisteren zijn er in de gemeente Leeuwarden verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. Dit waren vervroegde verkiezingen in verband met een herindeling per 2018 met de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels).
Op het stemburo in Reduzum zijn 471 stemmen uitgebracht. Bekijk hier de voorlopige uitslagen van de gemeente Leeuwarden.