Uitslag enquête windmolenplan A32

Onlangs hebben de gezamenlijke dorpsbelangen in Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum een enquête gehouden over de plannen voor een windmolenplan aan de A32.
Vanuit de dorpen heeft 77% aangegeven bezwaren te hebben tegen dit plan.