Uitnodiging deelname projectgroep N354 Tsienzerbourren – Raerd – Easterwierrum

De provincie Fryslân is bezig met het samenstellen van een projectgroep voor de aanpak van de N354 op het traject Easterwierrum — Raerd — Tsienzerbuorren.
Samen met de provincie Fryslân, de Grontmij, de dorpsbelangen, aanwonenden en agrariërs wordt er bij het opstellen van het plan gebruik gemaakt van de lokale kennis.