Uitbreiding volkstuintjes

De kerk verhuurt stukjes grond aan het Swinlân als volkstuin. Mocht het nodig zijn, dan wil de kerk graag meewerken aan uitbreiding van de tuintjes. Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Hofsteenge (601449). Het schuurtje zal spoedig wind en waterdicht gemaakt worden.
Er wordt ook nog gezocht naar mogelijkheden om groot onderhoud te plegen.