TV opnames yn Idaerd

Jent en Djurre Kooistra en Jelle en Femke de Vries hawwe ôfrûne simmer in grutte fangst út it wetter helle yn Idaerd. In grutte “goud” fisk. Mei in magneet hellen se in klûs boppe wetter.  Twa jier lyn is dizze by in ynbraak by Germ fan Essen meinaam.
Jeugdjournaal giet dizze wike by bern del foar har goed nijs berjochten fan 2020. De útstjoering is moarn, 30 desimber om 19.00 op Ned 3