Tuinders onder nieuw dak

Het dak van het tuindershokje op de dwinger was er zo slecht aan toe dat het compleet vervangen moest worden.
Timmermannen Klaas Hijlkema en Hendrik de Jager hebben er weer wat moois van gemaakt. Het voegwerk wordt volgend jaar aangepakt. De muren staan weer in verband en de scheuren zijn gevuld. De tuinders hebben weer een veilige plek voor hun gereedschap.