Tsjerkepaad

Van 6 juli tot en met 14 september is er Tsjerkepaad. In 2004 is het Tsjerkepaad gestart in Friesland met het open stellen van 25 kerken. Inmiddels zijn er zo’n 250 kerken open, waar ook de kerken van Friens, Idaerd en Reduzum weer aan mee doen. De kerken zijn open van 13.30 – 17.00 uur. In Reduzum is er ook nog een expositie, want zowel de Vrouwen van Nu als Dorpsbelang bestaan honderd jaar.