Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns is een fonds van de Hervormde gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de drie dorpen steunen en zo mogelijk versterken. Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via deze site. Aanvraag voor 2019 moet voor 1 november worden ingediend.