Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns steunt de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum. Verenigingen, stichtingen en werkgroepen kunnen een financiele bijdrage aanvragen als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.
Voor 2013 is nog ruim € 13.500,- beschikbaar. Aanvragen kunnen nog voor 1 november 2013 worden ingediend.