Trynke

Wolkom berntsje op ‘e wrâld
wolkom, kom der by,
want op dizze grutte ierde
is ek plak foar dy.