Trouwe leden gehuldigd

De jaarvergadering van de Vrouwen van Nu was voor het bestuur reden om een aantal leden te huldigen. Er waren deze avond maar liefst vijf jubilarissen.
Djoeke van der Hem en Ettie Hospes zijn al 25 jaar lid. Tsjeppy Hylkema, 40 jaar lid. Alie van Essen en Tietsje van der Meer zijn beide 50 jaar lid.