Tristan Guus

Omdat ons broertje niet kan praten,
en wij het kwebbelen niet kunnen laten.
Mogen wij u hierbij laten weten,
hoe ons broertje zal heten.