Toulûkers lûke oan it langste ein

Fanatyk waard der fannejûn yn touwen hong foar Cafe bar de Welp. In moaie demonstraasje fan de Touwtrekbond gewest Noord, mei de teams Watermannen, it Heidenskip en Barthlehiem. En in 3 tal teams út de doarpen striden om de prizen tsjin inoar.Team Friens waard de grutte winner.