Tomke siket om ‘e kluts

Tomke siket om ‘e kluts is in muzikale teaterfoarstelling fan Tryater foar bern fanôf trije jier, en fansels foar alle oaren. It wurdt spile yn it nije bûthús fan de famylje Van der Sluis yn Eagum tusken de knyntsjes, de kealtsjes en it strie.
Kaarten foar de foarstelling fan sneon 8 oktober om 14.00 oere, binne te keap by Troefmarkt en Blauwe tinte.