Tjerkepaad zoekt quilts

Op de zaterdagen van 4 juli t/m 12 september staan de deuren van de kerken Reduzum Idaerd en Friens tijdens Tsjerkepaad open van 13.30-17.00 uur. In Reduzum komt er
een expositie van Quilt werken. Een ieder die een Quiltwerk heeft die we mogen gebruiken in die periode, kan het in de kerk brengen op woensdag 24 juni, tussen 13.30 en 16.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Geert Spijkstra, D.S. Bangmastrjitte 78 tel.601819 Jelly van der Zijl, Op é iisbaan 7 tel.602399