The day after

Johnny Cash, ZZ Top, Bruce Springsteen, a ‘big beautiful’ popkoor; Swin.Swette had grote namen gestrikt voor de seizoensafsluiting. Gelegenheidsband The Switters begeleidde de artiesten.
Ook Tom Jones was naar de feesttent in Idaerd gehaald. De bodyguards hadden moeite de vele vrouwelijke fans van het podium te houden. Foto’s volgen.