Tevredenheidsonderzoek straatverlichting Swinlân

De Molengroep heeft onder de bewoners van het Swinlân een enquête gehouden over de nieuwe straatverlichting. Doarpsbelang wil ook graag weten wat de mensen niet-wonend in Swinlân van de verlichting vinden.