Tekkentsjes meitsje foar jubileum

Om’t de Vrouwen van Nu dit jier 95 jier bestiet wolle se mei in mienskiplik jubileumprojekt hjir oandacht oanjaan. Tiisdei 28 jannewaris besykje se om sa folle mooglik tekkentsjes te meitsje foar in goed doel. Tekkens dy ynspirearre binne op Quilts of love. Treasttekkens en dreamtekkens.
Eltsenien kin hjir oan mei dwaan. Bygelyks strike, knippe, spjeldzje, naaie as kofjesette.