Tegenwind voor nieuwe windmolen

Het is stil rond de molen. Er is met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook de bestuurders van Stichting Doarpsmûne Reduzum, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden.
Maar…..