Tee mei in ferhaal

Tee mei goudsjeblom, venkel, munt of sitroenmelisse, alles út eigen tún. De Vrouwen van Nu krigen potten fol tee foar har noas. De ien noch lekkerder as de oar. En elk mei in eigen ferhaal.