Teatsen

Teatsen, in spultsje wat no sa’n tsien jier bestiet, is keatsen mei in tennisracket. Snein om 13.00 kinne jim allegear meidwaan oan dit tennisspultsje op it keatsfjild. Opjaan kin oant freed 19.00 by Dirk ( tel 602323) as Rein (tel 601213).