Tankstation Blauwe Tent

Het voorontwerpbestemmingsplan van een onbemand tankstation bij de Blauwe Tent ligt van 15 mei tot 26 juni ter inzage (op’ e Hichte nr 20) op het gemeentehuis. Op woensdag 13 juni van 16.00-18.00 uur vindt in de raadszaal een inloopmiddag plaats waar u het bestemmingsplan kunt inzien.
De initiaftiefnemer en ambtelijke vertegenwoordiging zijn aanwezig voor uitleg en vragen.