Tankstation bij Blauwe tent

Op de jaarvergadering van dorpsbelang is besloten om een zienswijze in te dienen aangaande de voorgenomen vestiging van een tankstation op het carpoolterrein bij de Blauwe Tent. Bezwaren omtrent de verwachte verkeersdruk op deze kruising en dus ook op Tsienzerbuorren zijn afgewezen.