Talent gezocht

In 2013 organiseerde Stânfries haar 1ste Talentenveiling. Dit was een groot succes. Op 11 januari 2015 wordt de 2e editie georganiseerd, nu door k.v.Mid-Fryslân.
De korfbalvereniging hoopt ook dit keer weer een (creatieve) bijdrage! Aarzel niet, wees creatief en meld je aan vóór 3 januari via MFtalentenveiling@hotmail.com!