Taart in de kerk

Tot zaterdagmiddag 11 september staan de kerken van Reduzum, Friens, Idaerd en de toren van Eagum open voor publiek. In de kerk van Reduzum is een quilttentoonstelling met verrassend mooie werkstukken. En in de kerk te Idaerd is een schilderijtentoonstelling van dhr. Gielink uit Leeuwarden.