Taalbeleid

Via een poll hebben we de bezoekers van de site gevraagd naar hun mening over het gebruik van zowel het Fries als het Nederlands op www.reduzum.com. Van de bezoekers die hun stem uitbrachten, ziet 35% de site het liefst helemaal in de Friese taal en 16% kiest voor het Nederlands. Het gebruik van beide talen door elkaar, zoals nu gebeurt, heeft de voorkeur van 42% van de stemmers. De redactie heeft dan ook besloten op dezelfde voet door te gaan.